Další pocta opomíjenému Mostecku. Indie-popový Dim Haze přichází s novinkou „Cues“ plnou vnitřních dialogů, tance a ovoce (Exkluzivní premiéra)

Ústecký kraj je region, kde se mísí hory, lesy, zrekultivované plochy po těžbě uhlí, lomy a průmyslové stavby. Jedná se o místo charakteristické chudobou, industrializací, ale také hojností vizuálních kontrastů vytvářejících prostředí, které pomohlo formovat Vladimíra Zemánka a jeho indie-popový projekt Dim Haze. I z toho důvodu někdejší hlas Call Tracy v novém videoklipu opět vyzdvihuje specifika svého rodného kraje.

Kontrasty hrají hlavní roli nejen v náladě klipu, ale i v písni samotné, včetně textu. ‚Cues‘ je skladba o nalézání a ztrácení vnitřního klidu v dusném ovzduší a napjaté atmosféře. V případě hudby a textu jsem se oproti prvnímu singlu ‚Stasis‘, který byl reflexí světa a společnosti kolem, obrátil do nitra. Obecně však raději ponechávám interpretaci na každé osobě, ke které dané dílo promlouvá,“ tvrdí autor.

„Novinka ‚Cues‘ jde ve šlépějích ‚Stasis‘ (také premiérováno na Klubovně) tím, že se opět odehrává na Mostecku v Ústeckém kraji. Zdejší scenérie je plná protikladů, což jsme chtěli v tomto klipu zdůraznit. Konkrétně se klip odehrává na Jezeře Most, krásném místě, které je výsledkem rekultivace území po těžbě uhlí,“ vyzdvihuje půvaby i zvláštnosti života na severu Čech. Po vzoru předchozího klipu Stasis si režii klipu Cues vzal na starost Tom Tejkl, mj. kytarista z Dizzlove a Hopes.

Vladimír Zemánek na klipu ‘Cues‘ opět spolupracoval s talentovaným kameramanem Tomem Tejklem

Zároveň jsem si chtěl s dalším singlem rozšířit obzory prostřednictvím spolupráce s umělci z jiných odvětví. V případě ‚Cues‘ se jedná o výjimečně talentovanou tanečnici, choreografku a dvojnásobnou vítězku soutěže o nejlepší choreografii roku Ali Karlovskou,“ nastiňuje autor vizi svého projektu, který se neomezuje jen na spolupráci s hudebníky.

Jedním z témat klipu i písně je hledání vnitřního klidu

„Účast Ali, se kterou jsme si sedli umělecky i lidsky, je pro mě důležitá z pohledu tématiky jak klipu, tak samotné písně. Oba jsme vyrůstali na Mostecku a sdíleli jsme množství dojmů ze života v místním prostředí. Naše vzájemné porozumění v tomto ohledu vytvořilo výborný předpoklad pro autenticitu klipu jako takového,“ oceňuje Vladimír zapojení Ali do tvůrčího procesu.

Ali a Vladimír chtěli ve společné tvorbě vylíčit atmosféru rodného Mostecka

Nahrávku Cues produkoval Vít Kořistka, kytarista z Nature Trip. O master se postaral Matej Turcer z PULP Studio, kytarista z From Our Hands. Píseň vychází pod křídly umělecké platformy Nibiru AD.

FACEBOOK

INSTAGRAM

SPOTIFY

SLEDUJ KLUBOVNU 

FACEBOOK

INSTAGRAM

YOUTUBE

SPOTIFY

13. 2. 2013 – v toto na oko banální datum vzniklo něco, co z původního skromného a ne úplně sebevědomého článku přerostlo v nynější podobu. Právě v tento den totiž světlo světa poprvé spatřila Klubovna. Z původně hudebně publicistické rubriky na jednom z webzinů vznikl samostatně soběstačný projekt, který se však snaží navázat na původní ideu. Nedělat ze svých fanoušků pouhé bezduché konzumenty, ale aktivní součást celého mimořádně interaktivního projektu.

Sleduj nás na: