/  Posts tagged ".themayrevolution"

.themayrevolution Tag

Představovat Majáles není ve většině případech potřeba, ovšem ten Budějovický ano. Unikátní festivalový koncept, který se již od roku 2004 uskutečňuje v centru města. Na organizaci se podílejí především studenti, dobrovolníci, kteří jako jeden celek utvářejí program celotýdenního festivalu. Zatímco

Pardubice. Hlavní město dostihů, perníku a v posledních měsících také streamingu. Nadvláda kolosu Milion+ Entertainment nad poslechovými službami stále roste, ale univerzitní a statutární městu na východě Čech dosud chyběl i výrazný hráč na kytarovém poli. Jasně s přimhouřením, které

13. 2. 2013 – v toto na oko banální datum vzniklo něco, co z původního skromného a ne úplně sebevědomého článku přerostlo v nynější podobu. Právě v tento den totiž světlo světa poprvé spatřila Klubovna. Z původně hudebně publicistické rubriky na jednom z webzinů vznikl samostatně soběstačný projekt, který se však snaží navázat na původní ideu. Nedělat ze svých fanoušků pouhé bezduché konzumenty, ale aktivní součást celého mimořádně interaktivního projektu.

Sleduj nás na: