/  Posts tagged "Tea Sofia"

Tea Sofia Tag

Představovat Majáles není ve většině případech potřeba, ovšem ten Budějovický ano. Unikátní festivalový koncept, který se již od roku 2004 uskutečňuje v centru města. Na organizaci se podílejí především studenti, dobrovolníci, kteří jako jeden celek utvářejí program celotýdenního festivalu. Zatímco

klubovna logo banner

13. 2. 2013 – v toto na oko banální datum vzniklo něco, co z původního skromného a ne úplně sebevědomého článku přerostlo v nynější podobu. Právě v tento den totiž světlo světa poprvé spatřila Klubovna. Z původně hudebně publicistické rubriky na jednom z webzinů vznikl samostatně soběstačný projekt, který se však snaží navázat na původní ideu. Nedělat ze svých fanoušků pouhé bezduché konzumenty, ale aktivní součást celého mimořádně interaktivního projektu.

Sleduj nás na: